Vidaus audito paslaugos

Mūsų vidaus audito paslaugas teikiantys specialistai padeda įmonėms sustiprinti vidaus audito funkciją ir gali pateikti platų sprendimų spektrą įmonėms, siekiančioms stiprinti vidaus kontrolę. Mūsų komanda gali pasiūlyti šias vidaus audito paslaugas:

  • Įkurti vidaus audito skyrių, parengti jo veiklos pagrindines kryptis;
  • Atlikti įvairių įmonės verslo procesų kokybės peržvalgas;
  • Pagal sutartį perimti dalį įmonės vidaus kontrolės/ audito skyriaus funkcijų;
  • Atlikti kontrolės prevencijas nustatant rizikas įmonėje;
  • Konsultacijas dėl vidaus kontrolės stiprinimo.