Teisinės paslaugos

Helinga teikia šias teisines paslaugas:

 • Įvairių sutarčių, susitarimų, aktų rengimas ir peržiūra;
 • Įvairių formų juridinių asmenų steigimas, pertvarkymas, reorganizavimas, likvidavimas, steigimo dokumentų keitimas;
 • Įmonės vidaus dokumentų rengimas: prašymų, įsakymas, akcininkų protokolų, sprendimų, įgaliojimų ir pan;
 • Įmonės vidaus taisyklių ir tvarkų parengimas: pareiginių nuostatų, darbo tvarkos taisyklių ir pan;
 • Valdymo ir priežiūros organų sprendimų, susirinkimo protokolų bei kitų įmonės vidinių dokumentų rengimas;
 • Skundų, pretenzijų, pareiškimų, ieškinių, atsiliepimų į ieškinius;
 • Sutarčių su darbuotojais parengimas: darbo, materialinės atsakomybės, konfidencialumo, nekonkuravimo ir pan;
 • Darbuotojų priėmimas, atleidimas, drausminių nuobaudų skyrimas;
 • Konsultacijos viešųjų pirkimų, darbo teisės, asmens duomenų apsaugos, vartotojų teisės, nekilnojamojo turto, teritorijų planavimo ir statybų, intelektinės nuosavybės ir kt. klausimais;
 • Įmonių įsigijimas ir teisinis auditas (angl. Due diligence);
 • Nacionalinių ir Europos bendrijos prekės ženklų registravimas.