Specialūs darbai

Kartais vadovybei prireikia pagalbos konkrečioms problemoms ištirti. Mes pasiruošę dalyvauti įvairiuose projektuose, skirtuose šioms problemoms spręsti: vidaus kontrolės sistemos įdiegimas įmonėje ar įmonių grupėje; įmonės ar grupės įmonių vidaus audito funkcijų vykdymas; finansų direktoriaus paslauga.