Procesinis įmonės valdymas

Mes padedame atrasti naują požiūrį į įmonės valdymą, kuris leidžia minimaliomis pastangomis  aiškiai atskirti ir padalinti funkcijas įmonės darbuotojams, nustatyti aiškius valdymo efektyvumo rodiklius, kontrolės mechanizmus, darbuotojų skatinimo pagrindus. Procesais remiasi visa įmonės vadyba: planavimas, organizavimas, koordinavimas ir kontrolė.

Pagrindiniai procedūrų privalumai:

 • Aiškios darbuotojų funkcijos ir paprasta jų vykdymo kontrolė;
 • Aiškios darbuotojų atsakomybės ribos, galimybė greitai nustatyti atsakingą už padarytą klaidą ar žalą darbuotoją;
 • Palengvinamas naujo darbuotojo įvedimo į darbą procesas;
 • Teisinis pagrindas išsiieškoti žalą iš atsakingo darbuotojo;
 • Galimybė nustatyti silpniausią proceso grandį ir imtis atitinkamų priemonių;
 • Darbuotojų atliekamų funkcijų matavimas ir galimybė nustatyti darbuotojų skatinimo sistemą.

Mūsų paslaugos apima:

 • Įmonių procesų kūrimas ir tobulinimas, siekiant pagerinti jų klientų aptarnavimo kokybę,  supaprastinti įmonės vidinius procesus;
 • Klientų aptarnavimo specialistų darbo organizavimas;
 • Verslo procesų, technologijų ir operacijų suderinamumas siekiant optimizuoti procesus;
 • Esamų procesų analizavimas ir jų efektyvumo vertinimas, reikalingų pokyčių paieška ir procesų pokyčių reikalingumo pagrindimas;
 • Detalus vystomų procesų aprašymas/taisyklių sukūrimas ir parengimas.
 • Pagalba kuriant efektyvias apskaitos sistemas, politikas ir procedūras, atitinkančias teisės aktų reikalavimus bei įmonių grupės taikomus apskaitos principus;

Profesionali darbuotojų komanda, kuri išmano visas apskaitos, finansų, mokesčių bei teisės sritis, suteiks įmonės vadovams visą reikalingą apskaitos ir finansinę informaciją. Mes nuolat dirbame kartu su klientu ir siūlome galimybes, kaip optimizuoti mokesčius ir informuojame apie kylančiasrizikas.