Mokesčių paslaugos

Helinga mokesčių specialistai pataria klientams – juridiniams ir fiziniams asmenims – visais tarptautinių bei vietinių mokesčių klausimais, tame tarpe apie įmonių susijungimus ir įsigijimus, muitus, PVM bei užsienio specialistų apmokestinimą.

Helinga  teikia:

  • Mokestines ir verslo konsultacijas, susijusias su įmonių akcijų ir verslo įsigijimu/pardavimu;
  • Mokestinio ir finansinio patikrinimo paslaugas, susijusias su įsigijimais;
  • Konsultacijas dėl PVM, sumokėto kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, grąžinimo procedūrų;
  • Atstovavimo paslaugas registruojantis PVM mokėtojais;
  • Verslo teisės konsultacijas, susijusias su įmonės veikla.