ES ir panašių fondų projekto lėšų panaudojimo audito paslaugos

Helinga konsultuoja Projekto išlaidų atitikties projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygoms klausimais. Konsultavimo nauda klientams – projekto vykdytojo mokėjimo prašyme prašomų pripažinti tinkamomis finansuoti išlaidų pripažinimas ir grąžinimas. Taip pat rengiame mokymus Europos sąjungos struktūrinės paramos temomis, norėdami padėti klientui suprasti Europos Sąjungos struktūrinių lėšų įsisavinimą bei įgyvendinti projektą.